Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ (κύριο και συμπληρωματικό) για ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση χρήσης.

Το υπουργείο οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ (κύριο και συμπληρωματικό) για ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση χρήσης.

Πατήστε για να διαβάσετε την ανακοίνωση:

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ (κύριο και συμπληρωματικό) για ακίνητα