Επιβολή τέλους χαρτοσήμου στα οικογενειακά επιδόματα.

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την επιβολή τέλους χαρτοσήμου στα οικογενειακά επιδόματα:

Πατήστε για να διαβάσετε την ανακοίνωση:

Επιβολή τέλους χαρτοσήμου στα οικογενειακά επιδόματα.