Προβολή 2 από 2 στοιχεία

Καταμέτρηση:
Ταξινόμιση ανά:
Σειρά:

Βενιζέλου 32 Τηλ:2331303044 Κλείσιμο Λέξεις κλειδιά:κατηγορία ΔΟΚ

Αλλεργιολόγος Χρυσουλάκης Σπυρίδων στην Κυψέλη ,Στρατιωτικός Ιατρός , Ειδικός αλλεργιολόγος παίδων-ενηλίκων , αναπληρωτής διευθυντής αλλεργιολογικού τμήματος ναυτικού νοσοκομείου Αθηνών. Μέλος Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας – Κλινικής…