Προβολή 2 από 2 στοιχεία

Καταμέτρηση:
Ταξινόμιση ανά:
Σειρά:

John@lexiou  Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  Επισκευή Η/Υ -notebook – netbook Σύνδεση νέου υπολογιστή και περιφεριακών Εγκατάσταση  λειτουργικού , προγραμμάτων- Αναβάθμιση hardware Ανάκτηση ,δεδομένων 2121007473 Κιν:6972386960