Δικαίωμα απαλλαγής από ΦΠΑ για λόγους μη παρακώλυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την δυνατότητα ,που παρέχεται υπό προϋποθέσεις στον εισαγωγέα εις βάρος του οποίου έχει βεβαιωθεί παράβαση λαθρεμπορίας , να διατηρεί το δικαίωμα απαλλαγής από ΦΠΑ για λόγους μη παρακώλυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας: ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1140/14.09.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.- ΢τέρηση του δικαιώματος απαλλαγής από Υ.Π.Α. ΣΦΕΤ: Η αρ.πρωτ. ΠΟΛ 1194/27.08.2015 (ΥΕΚ 1968/Β) […]

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ (κύριο και συμπληρωματικό) για ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση χρήσης.

Το υπουργείο οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ (κύριο και συμπληρωματικό) για ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση χρήσης. Πατήστε για να διαβάσετε την ανακοίνωση: Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ (κύριο και συμπληρωματικό) για ακίνητα

Δυνατότητα υποβολής δηλώσεων προς τις Φορολογικές Αρχές εκ μέρους υποκειμένων στον ΦΠΑ

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την δυνατότητα υποβολής δηλώσεων προς τις Φορολογικές Αρχές εκ μέρους υποκειμένων στον ΦΠΑ , εγκατεστημένων σε κράτος-μέλος εκτός Ελλάδος , χωρίς εκπροσώπηση από φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής, εξέδωσε απόφαση με την οποία συμπληρώνεται η ΠΟΛ. 1113/2013, «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής […]

Επιβολή τέλους χαρτοσήμου στα οικογενειακά επιδόματα.

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την επιβολή τέλους χαρτοσήμου στα οικογενειακά επιδόματα: Πατήστε για να διαβάσετε την ανακοίνωση: Επιβολή τέλους χαρτοσήμου στα οικογενειακά επιδόματα.

Οδηγός Εφαρμογής των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ΟΑΕΔ

Ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ οδηγό Εφαρμογής των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με θέμα,’Οδηγός Εφαρμογής των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ΟΑΕΔ’: Θέμα: «Οδηγός εφαρμογής των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας» Προκειμένου για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και σε συνέχεια των με αριθμ.8 και 9/2016 σχετικών Δημόσιων Προσκλήσεων, σας επισημαίνουμε ότι οι Υπηρεσίες του Οργανισμού […]

Κωδικοποίηση Συνταξιοδοτικών Διατάξεων μετά τον Νέο Ασφαλιστικό Νόμο.

Ο ΟΑΕΕ κοινοποίησε ολόκληρη την κωδικοποίηση Συνταξιοδοτικών Διατάξεων μετά τον Νέο Ασφαλιστικό Νόμο: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύνταξη Γήρατος 1. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ασφαλισμένοι πριν την 1/1/1993) παρ. 6 αρθρ. 6 αρθρ. 47 π.δ 116/1988 ν. 2084/1992 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρατος πρώην ΤΕΒΕ παρ. 6 αρθρ. 95 αρθρ. 47 π.δ 668/1981 ν. 2084/1992 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης […]

Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση οφειλετών και υπενθύμιση πτωχευτικής διαδικασίας.

Το ΙΚΑ κοινοποίησε εγκύκλιο σχετικά με τη Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση οφειλετών και υπενθύμιση πτωχευτικής διαδικασίας: ‘ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 119 του Ν.4387/2016 που προβλέπουν τη σύσταση Επιτροπής για την εφαρμογή του 62α του ΝΔ 356/1974, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. […]

Το Σύνταγμα της Ελλάδος.

Το Σύνταγμα της Ελλάδος .(΄Εκδοση της Βουλής των Ελλήνων , 2013). ‘ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τον Ιούλιο του 1974 απεκατεστάθη η Δημοκρατία στην Ελλάδα ύστερα από μία επτάχρονη δικτατο- ρία η οποία είχε στερήσει από τους Έλληνες πολί- τες τα ατομικά τους δικαιώματα, είχε ανακόψει τη γενικότερη δημιουργική εξέλιξη της χώρας σε […]

Παράνομη Μετανάστευση και ΄Ασυλο

Το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την Παράνομη Μετανάστευση και το ΄Ασυλο. Πατήστε για να διαβάσετε την Δημοσίευση Παράνομη Μετανάστευση και ΄Ασυλο

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών

Ανακοινώθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών , έτους 2015, μέχρι και την Παρασκευή 07/10/2016: ‘ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2015, μέχρι και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016. Με δεδομένο ότι για το έτος 2014 είχαν υποβληθεί συνολικά 1.280.000 συγκεντρωτικές […]