Δυνατότητα υποβολής δηλώσεων προς τις Φορολογικές Αρχές εκ μέρους υποκειμένων στον ΦΠΑ

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την δυνατότητα υποβολής δηλώσεων προς τις Φορολογικές Αρχές εκ μέρους υποκειμένων στον ΦΠΑ , εγκατεστημένων σε κράτος-μέλος εκτός Ελλάδος , χωρίς εκπροσώπηση από φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής, εξέδωσε απόφαση με την οποία συμπληρώνεται η ΠΟΛ. 1113/2013, «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής […]

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών

Ανακοινώθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών , έτους 2015, μέχρι και την Παρασκευή 07/10/2016: ‘ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2015, μέχρι και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016. Με δεδομένο ότι για το έτος 2014 είχαν υποβληθεί συνολικά 1.280.000 συγκεντρωτικές […]

Πρώτη ταξινόμηση των Επιβατικών οχημάτων Ι.Χ. και Δ.Χ.

Ανακοινώθηκε κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141Α), που αναφέρεται στην πρώτη ταξινόμηση των Επιβατικών οχημάτων Ι.Χ. και Δ.Χ. ( Γεν.Γρ. Δημ. Εσόδων , ΠΟΛ 1143/2016): ‘Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4410/2016 (141 Α΄) που αναφέρεται στην πρώτη ταξινόμηση των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημάτων. Με το άρθρο 46 […]

΄Εκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζομένους της ή συγγενείς αυτών. (Γεν.Γρ.Δημ.Εσόδων , Α.Π. ΔΕΑΦΑ 1134898 ΕΞ/2016). ‘ΘΕΜΑ: Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζομένους τους ή συγγενείς αυτών. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. […]

Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εισαγωγέων/Εξαγωγέων,με απαλλαγές από επιβαρύνσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εισαγωγέων/Εξαγωγέων,με απαλλαγές από επιβαρύνσεις: Πατήστε για να διαβάσετε το Εγχειρίδιο: Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εισαγωγέων/Εξαγωγέων,με απαλλαγές από επιβαρύνσεις.      

Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής

Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ,  λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις: ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε […]

Εγκλήματα Φοροδιαφυγής . Ποινικές κυρώσεις μετά την πρόσφατη τροποποίηση του ΚΦΔ

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο που αναφέρει σχετικά με Εγκλήματα Φοροδιαφυγής τις ποινικές κυρώσεις μετά την πρόσφατη τροποποίηση του ΚΦΔ: ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ […]

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής. Πατήστε για να διαβάσετε ολόκληρη την Εγκύκλιο: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών λόγω εκτάκτων αναγκών

Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών λόγω εκτάκτων αναγκών , οφειλομένων σε καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές κλπ για διάφορες περιοχές της Ελλάδος με την ακόλουθη ανακοίνωση: ‘Με  τις ΠΟΛ   1127 έως 1129 και 1131-1139 , τρέχοντος έτους,   του Υπ. Οικονομικών , παρατείνονται  οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων στις ΔΟΫ  και τα Ελεγκτικά Κέντρα […]

Υποχρεώσεις φορολογουμένων για γνωστοποίηση μεταβολών προς την Φορολογική Διοίκηση

Κοινοποιήθηκε εγκύκλιος σχετικά με τις υποχρεώσεις φορολογουμένων σχετικά με την γνωστοποίησή τους στη φορολογική διοίκηση. Δείτε ολόκληρη την κοινοποίηση: Υποχρεώσεις φορολογουμένων για γνωστοποίηση μεταβολών προς την Φορολογική Διοίκηση