ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:Αλλαγές για τις εισφορές στα Μπλοκάκια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Πληροφορίες: Στ. Γιωτάκου Τηλέφωνο: 210 33 68 112 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ &ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) Πληροφορίες: Ι. Παπαδόπουλος, Ε. Ράπτη Τηλέφωνο: 210336810, 2103368109 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15) Πληροφορίες: Π. Καρτσακλή, Ε. Σπύρου […]

Κωδικοποίηση Συνταξιοδοτικών Διατάξεων μετά τον Νέο Ασφαλιστικό Νόμο.

Ο ΟΑΕΕ κοινοποίησε ολόκληρη την κωδικοποίηση Συνταξιοδοτικών Διατάξεων μετά τον Νέο Ασφαλιστικό Νόμο: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύνταξη Γήρατος 1. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ασφαλισμένοι πριν την 1/1/1993) παρ. 6 αρθρ. 6 αρθρ. 47 π.δ 116/1988 ν. 2084/1992 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρατος πρώην ΤΕΒΕ παρ. 6 αρθρ. 95 αρθρ. 47 π.δ 668/1981 ν. 2084/1992 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης […]

Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση οφειλετών και υπενθύμιση πτωχευτικής διαδικασίας.

Το ΙΚΑ κοινοποίησε εγκύκλιο σχετικά με τη Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση οφειλετών και υπενθύμιση πτωχευτικής διαδικασίας: ‘ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 119 του Ν.4387/2016 που προβλέπουν τη σύσταση Επιτροπής για την εφαρμογή του 62α του ΝΔ 356/1974, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. […]

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων έτους 2015

Ανακοινώθηκε παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων ,έτους 2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΧΡΙ 30/11/2016 Μετά την παρέμβαση του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρή στη συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για το πολυνομοσχέδιο(26/9/2016), κατά την οποία υπέβαλε εκ νέου,  προς τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, […]

Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του Ν. 4387/2016

Ανακοινώθηκε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του Ν. 4387/2016 (Συνοπτικό επεξηγηματικό βοήθημα, Υπ. Εργασίας , Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης , Σεπτέμβριος 2016). Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/16 Η Μεταρρύθμιση του Νόμου 4387/16 για το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί μια ριζοσπαστική τομή τόσο για την οργάνωση όσο και για τη λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης στην […]

Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με συνυπολογισμό χρόνου

Ο ΟΑΕΕ εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με την Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με συνυπολογισμό χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητος , προ εγγραφής: ΘΕΜΑ : Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με συνυπολογισμό χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, προ εγγραφής. Σχετ : Η αρ. 61/2011 εγκύκλιος ‘Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις αρθρ. 41 ν. 3996/2011 παρέχεται το δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου […]

Συνταξιοδότηση δικαιοδόχων μελών λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΑΕΕ

Ο ΟΑΕΕ εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με την συνταξιοδότηση δικαιοδόχων μελών λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΑΕΕ Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 85/12-05-2016 (τ.Α΄) δημοσιεύτηκε ο Ν.4387/2016 « Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις » και με το άρθρο 12 ρυθμίζονται οι γενικοί και ειδικοί όροι […]

Ασφαλιστική αντιμετώπιση ‘νέων’ ασφαλισμένων, που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητος

Ο ΟΑΕΕ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την ασφαλιστική αντιμετώπιση ‘νέων’ ασφαλισμένων, που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητος: ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική αντιμετώπιση «νέων» ασφαλισμένων που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 όπως ισχύουν, για τους «νέους» ασφαλισμένους (μετά την 1/1/1993), τα πρόσωπα για […]

Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το ανώτατο όριο  ασφαλιστέων  αποδοχών  για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών. ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 38 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85) Σας γνωστοποιούμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 38 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85) «Ενιαίο Σύστημα […]

Σύμφωνο συμβίωσης:πλήρης εξομοίωση των αντισυμβαλλομένων με τους εγγάμους

Εκδόθηκε Εγκύκλιος σχετικά με το Σύμφωνο συμβίωσης και την πλήρης εξομοίωση των αντισυμβαλλομένων με τους εγγάμους ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα , παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 16 Ν.4387/2016. ΘΕΜΑ : « Σχετικά με την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντισυμβαλλόμενου συμφώνου συμβίωσης λόγω απασχόλησής του σε ατομική επιχείρηση εργοδότη , σύμφωνα με τις […]