Κωνσταντινουπόλεως 119, Τηλ:2310305339

Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:
E-mail:

-

Ιστός:

-