Αγίου Δημητρίου 120, Τηλ:2310205253

Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: