Βρισκόμαστε στην οδό Επιμενίδου 22, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ.επικοινωνίας: 2810334503