Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής.

Πατήστε για να διαβάσετε ολόκληρη την Εγκύκλιο:

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής