Ημερομηνίες καταβολής συντάξεων μηνός Σεμπτεβρίου 2016

Ημερομηνίες καταβολής συντάξεων μηνός Σεμπτεβρίου 2016

Ημερομηνίες καταβολής συντάξεων μηνός Σεμπτεβρίου 2016,και συγκεκριμένα στις 30 Αυγούστου  ε.ε., ημέρα Τρίτη θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΙΚΑ, ενώ την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι συνταξιούχοι του Δημόσιου.

Ο ΟΑΕΕ και ο ΟΓΑ  θα καταβάλουν  τις συντάξεις την Πέμπτη ,  1η Σεπτεμβρίου  ε.ε.

Οι συντάξεις των ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβληθούν στις 31 Αυγούστου 2016  ,ημέρα Τετάρτη , ενώ  το ΕΤΕΑ θα  καταθέσει  τις επικουρικές συντάξεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων  στις 2 Σεπτεμβρίου ε.ε., ημέρα Παρασκευή

Ημερομηνίες καταβολής συντάξεων μηνός Σεμπτεβρίου 2016