Μειωμένη συμμετοχή στα φάρμακα για τους πρώην και νύν δικαιούχους ΕΚΑΣ

Όλη η εγκύκλιος σχετικά με τη δυνατότητα για μειωμένη συμμετοχή στα φάρμακα για τους πρώην και νύν δικαιούχους ΕΚΑΣ.

Πατήστε για να διαβάσετε την Εγκύκλιο: