Παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ

Δόθηκε παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ μέχρι την 31η/10/2016
Σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 44203/Δ9.11555/29-9-2016, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: Τροποποίηση της αρ. πρωτ. οικ. 34331/Δ9.8920/26-7-2016 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ – ΣΕΠΕ)», παρατείνεται η ημερομηνία υποχρέωσης απόκτησης κωδικού πρόσβασης από τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς, τα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ κτλ., μέχρι την 31η/10/2016.
Επισημαίνεται ότι από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα γίνει ενεργοποίηση των πρώτων παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το σύστημα προς τους εγγεγραμμένους χρήστες.

Παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ