Το Σύνταγμα της Ελλάδος.

Το Σύνταγμα της Ελλάδος.

Το Σύνταγμα της Ελλάδος .(΄Εκδοση της Βουλής των Ελλήνων , 2013).

‘ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τον Ιούλιο του 1974 απεκατεστάθη η Δημοκρατία
στην Ελλάδα ύστερα από μία επτάχρονη δικτατο-
ρία η οποία είχε στερήσει από τους Έλληνες πολί-
τες τα ατομικά τους δικαιώματα, είχε ανακόψει
τη γενικότερη δημιουργική εξέλιξη της χώρας σε
όλους τους τομείς και την είχε απομακρύνει από
την ευρωπαϊκή οικογένεια.
Τον Οκτώβριο του 1974 οι πολίτες με τη δημο-
κρατική τους ψήφο εξέλεξαν την Ε’ Αναθεωρητική
Βουλή η οποία, εκτός των άλλων, είχε και ως στόχο
να ψηφίσει ένα Σύνταγμα το οποίο θα κατοχύρωνε
τις δημοκρατικές ελευθερίες των πολιτών και την
οργάνωση του κράτους.
Η μεγάλη προσωπικότητα εκείνης της εποχής,
ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, θέλησε μέσα από
δημοψήφισμα να λύσει κατ’ αρχήν το ζήτημα της
μορφής του πολιτεύματος. Οι πολίτες επέλεξαν την
Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία με
μεγάλη πλειοψηφία.
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ανέθεσε στον
Κ. Τσάτσο και στον Κ. Παπακωνσταντίνου να
συντάξουν ένα Σύνταγμα που να διαπνέεται από
τις αρχές του κράτους δικαίου, του κοινωνικού
κράτους και κυρίως του σεβασμού της αξίας του
ανθρώπου και των ατομικών του δικαιωμάτων. Το
Σύνταγμα αυτό ψηφίστηκε από τη Βουλή το 1975
και σταδιακώς συγκέντρωσε, κατά την εφαρμογή
του, την ευρύτερη δυνατή αποδοχή εκ μέρους των
πολιτικών δυνάμεων της χώρας.
Έντεκα χρόνια μετά, τον Μάρτιο του 1986,
υπήρξε περιορισμένη αναθεώρηση η οποία αφο-
ρούσε, κυρίως, τις αρμοδιότητες του Προέδρου της
Δημοκρατίας τις οποίες και περιόρισε.
8
Την άνοιξη του 2001 ψηφίστηκε μια νέα πιο εκτε-
ταμένη αναθεώρηση του Συντάγματος μέσα σε ένα
πιο συναινετικό κλίμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η
αναθεώρηση έγινε αποδεκτή στη μεγάλη πλειοψη-
φία των περιπτώσεων από τα 4/5 του συνόλου των
βουλευτών.
Το Σύνταγμα του 1975 αναθεωρήθηκε για τρίτη
φορά το 2008 σε περιορισμένο αριθμό διατάξεών
του διότι η τότε αξιωματική αντιπολίτευση δεν
θέλησε να συμβάλλει σε ευρύτερη αναθεώρηση και
απεχώρησε.
Το 2013 είναι η χρονιά κατά την οποία ευελπιστώ
ότι θα ξεκινήσει ένας εποικοδομητικός και δημι-
ουργικός διάλογος ο οποίος θα συμβάλλει στον
εκσυγχρονισμό των Συνταγματικών..

Πατήστε για να διαβάσετε ολόκληρο το Σύνταγμα:

Το Σύνταγμα της Ελλάδος.