Το Σύνταγμα της Ελλάδος.

Το Σύνταγμα της Ελλάδος .(΄Εκδοση της Βουλής των Ελλήνων , 2013). ‘ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τον Ιούλιο του 1974 απεκατεστάθη η Δημοκρατία στην Ελλάδα ύστερα από μία επτάχρονη δικτατο- ρία η οποία είχε στερήσει από τους Έλληνες πολί- τες τα ατομικά τους δικαιώματα, είχε ανακόψει τη γενικότερη δημιουργική εξέλιξη της χώρας σε […]

Παράνομη Μετανάστευση και ΄Ασυλο

Το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την Παράνομη Μετανάστευση και το ΄Ασυλο. Πατήστε για να διαβάσετε την Δημοσίευση Παράνομη Μετανάστευση και ΄Ασυλο

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών

Ανακοινώθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών , έτους 2015, μέχρι και την Παρασκευή 07/10/2016: ‘ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2015, μέχρι και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016. Με δεδομένο ότι για το έτος 2014 είχαν υποβληθεί συνολικά 1.280.000 συγκεντρωτικές […]

Πρώτη ταξινόμηση των Επιβατικών οχημάτων Ι.Χ. και Δ.Χ.

Ανακοινώθηκε κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141Α), που αναφέρεται στην πρώτη ταξινόμηση των Επιβατικών οχημάτων Ι.Χ. και Δ.Χ. ( Γεν.Γρ. Δημ. Εσόδων , ΠΟΛ 1143/2016): ‘Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4410/2016 (141 Α΄) που αναφέρεται στην πρώτη ταξινόμηση των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημάτων. Με το άρθρο 46 […]

΄Εκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζομένους της ή συγγενείς αυτών. (Γεν.Γρ.Δημ.Εσόδων , Α.Π. ΔΕΑΦΑ 1134898 ΕΞ/2016). ‘ΘΕΜΑ: Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζομένους τους ή συγγενείς αυτών. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. […]

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων έτους 2015

Ανακοινώθηκε παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων ,έτους 2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΧΡΙ 30/11/2016 Μετά την παρέμβαση του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρή στη συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για το πολυνομοσχέδιο(26/9/2016), κατά την οποία υπέβαλε εκ νέου,  προς τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, […]

Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του Ν. 4387/2016

Ανακοινώθηκε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του Ν. 4387/2016 (Συνοπτικό επεξηγηματικό βοήθημα, Υπ. Εργασίας , Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης , Σεπτέμβριος 2016). Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/16 Η Μεταρρύθμιση του Νόμου 4387/16 για το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί μια ριζοσπαστική τομή τόσο για την οργάνωση όσο και για τη λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης στην […]

Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με συνυπολογισμό χρόνου

Ο ΟΑΕΕ εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με την Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με συνυπολογισμό χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητος , προ εγγραφής: ΘΕΜΑ : Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με συνυπολογισμό χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, προ εγγραφής. Σχετ : Η αρ. 61/2011 εγκύκλιος ‘Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις αρθρ. 41 ν. 3996/2011 παρέχεται το δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου […]

Συνταξιοδότηση δικαιοδόχων μελών λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΑΕΕ

Ο ΟΑΕΕ εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με την συνταξιοδότηση δικαιοδόχων μελών λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΑΕΕ Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 85/12-05-2016 (τ.Α΄) δημοσιεύτηκε ο Ν.4387/2016 « Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις » και με το άρθρο 12 ρυθμίζονται οι γενικοί και ειδικοί όροι […]

Παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ

Δόθηκε παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ μέχρι την 31η/10/2016 Σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 44203/Δ9.11555/29-9-2016, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: Τροποποίηση της αρ. πρωτ. οικ. 34331/Δ9.8920/26-7-2016 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) μέσω […]