Προβολή 8 από 8 στοιχεία

Καταμέτρηση:
Ταξινόμιση ανά:
Σειρά:

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ, Ικάρου, Ηράκλειο, ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ 71307.ΤΗΛ.:2810344308 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ, Εφέσου 9, Ηράκλειο, ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ 71306.ΤΗΛ.:2810333336 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ, Εφέσου, Ηράκλειο, ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ 71306.ΤΗΛ.:2810336332 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΤΕΛ ΝΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΥΠΕΡΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, Ηράκλειο – Λιμάνι, ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ 71500.ΤΗΛ.:2810246531 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΕΛ ΝΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ…

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ – ΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ, Ηράκλειο – Λιμάνι, ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ  71202.ΤΗΛ.:2810226065 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ

ΚΤΕΛ ΝΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ, Πληροφορίες – Κρατήσεις, Ηράκλειο – Λιμάνι, ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ 71500.ΤΗΛ.:2810246530, 2810246534, 2810246536, 2810246537,…

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ, Ρούσου Χούρδου 4, Ηράκλειο, ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ 71201.ΤΗΛ.:2810332789, 2810283270, 2810282050 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑΣ – ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ, Εκδοτήρια – Πληροφορίες, Μάχης Κρήτης 3, Ηράκλειο, ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ 71303.ΤΗΛ.:2810255965 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ…