ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2018

Αντικείμενο ανησυχίας για τους αυτοαπασχολουμένους αποτελεί από εχθές , 08/05/2017, το κείμενο της πρόσφατης προκαταρτικής συμφωνίας της Ελληνικής Κυβερνήσεως με τους δανειστές , το οποίο δημοσίευσε η έγκριτη γερμανική εφημερίδα “ HANDELSBLATT”. Συγκεκριμένα, στην σελίδα 16, παρ.2.5.1, VII , του κειμένου αυτού , αναφέρεται: “Contribution base for self –employed: As a prior action , the […]

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Draft Preliminary Agreement – 2 May 2017 Supplemental Memorandum of Understanding: Greece 1. Outlook and strategy In July 2015, Greece requested support from its European partners to restore sustainable growth, create jobs, reduce inequalities, and address the risks to its own financial stability and to that of the euro area. In August 2015, the Hellenic […]

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Τι είναι η Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού; Η Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ) προβλέπεται στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ), στόχος των οποίων είναι να ρυθμίζουν την κατανομή των δικαιωμάτων φορολόγησης σε σχέση με τα κέρδη από διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητες και να αποτρέπουν τη διπλή φορολόγηση, και επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές […]

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΤΟ 2017

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΛ Β΄ 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4270/2016) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017.» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.-α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου […]

ΑΠΟΧΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Αποχή συμβολαιογράφων – Διεξαγωγή πλειστηριασμών κατοικιών για ποσό επισπευδόμενης απαίτησης (ποσό εγγραφής κατάσχεσης) ίσο ή πάνω από 400.000€ ‘Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος μετά από έξι και πλέον μήνες αποχής των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών, διαπιστώνει μέχρι και σήμερα ότι καμία νομοθετική ρύθμιση ή γενικότερα πρωτοβουλία για […]

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2017 ΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του α.ν. 380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (Φ.Ε.Κ.Α΄ 85). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) και […]

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ Θέμα: Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ Με την υπ΄ αριθμ. 635/08-03-2016 (ΦΕΚ 1708/Β΄/15-06-2016) Απόφαση του ΔΣ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 2132/44/26-07-2016 (ΦΕΚ 2585/Β΄/22-08-2016), 353/7/7-2- 2017(ΦΕΚ 883/Β΄/17-03-2017) και 3412/75/20-12-2016 (ΦΕΚ 4568/Β΄/30-12-2016) Αποφάσεις του, καταρτίσθηκε ο Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ. Κατωτέρω επισημαίνονται οι […]

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017 ΣΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ

ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα : Α) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων». Β) μέσω Περ/κών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Αποστολή Καταστάσεων Για την […]

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ .Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης. ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης και παροχή οδηγιών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 18 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής […]

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ

Κοινοποίηση της υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Έννομες συνέπειες της θετικής δήλωσης του τρίτου. Θέμα: Κοινοποίηση της υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Έννομες συνέπειες της θετικής δήλωσης του τρίτου.) Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή – εφόσον συντρέχει περίπτωση – την υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του […]