Παράνομη Μετανάστευση και ΄Ασυλο

Το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την Παράνομη Μετανάστευση και το ΄Ασυλο. Πατήστε για να διαβάσετε την Δημοσίευση Παράνομη Μετανάστευση και ΄Ασυλο

Επιτάχυνση διαδικασιών, εκκαθάριση και πληρωμές οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς δικαιούχους

Ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικά με την επιτάχυνση διαδικασιών, εκκαθάριση και πληρωμές οφειλών  του ΕΟΠΥΥ προς δικαιούχους: Συνεχίζεται η εκκαθάριση των υποβολών των παρόχων υγείας του ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο εξορθολογισμού των πληρωμών του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, έως την 7η Σεπτεμβρίου 2016 ενταλματοποιήθηκαν προς πληρωμή υποβολές δαπανών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου – Απριλίου σε όλους […]

Κατάθεση της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ (ταξί) λόγω συνταξιοδότησης.

Εκδόθηκε εγκύκλιος σχετικά με τους υποψήφιους συνταξιούχους οι οποίοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειες ταξί και αναφέρει κάποιες προυποθέσεις σχετικά με τις άδειες: Θ Ε Μ Α : «Κατάθεση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) λόγω συνταξιοδότησης». Σχετ.: Η εγκύκλιος 16/2015 Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ80000/7364/288/20.7.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής […]

Ρυθμίσεις Capital Controls και Μεταφοράς Κεφαλαίων.

Ρυθμίσεις Capital Controls και Μεταφοράς Κεφαλαίων.: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 18 του άρθρου πρώτου της Πρά- ξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το […]

Εγγραφή στο μητρώο ανέργων και καταβολή επιδόματος σε σπουδαστές των Ι.Ε.Κ

Εγγραφή στο μητρώο ανέργων και καταβολή επιδόματος  σε σπουδαστές των Ι.Ε.Κ ΘΕΜΑ: Εγγραφή στο μητρώο ανέργων και καταβολή επιδόματος ανεργίας σε σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. Το Δ.Σ. του Οργανισμού με την με αριθμ.1649/31/14-06-2016 απόφασή του αποφάσισε τα εξής: Α. Kάνει δεκτή την με αριθμό 3374/13-6-2016 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού αναφορικά με το θέμα «αν οι […]