ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2017 ΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του α.ν. 380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (Φ.Ε.Κ.Α΄ 85). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) και […]

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ Θέμα: Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ Με την υπ΄ αριθμ. 635/08-03-2016 (ΦΕΚ 1708/Β΄/15-06-2016) Απόφαση του ΔΣ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 2132/44/26-07-2016 (ΦΕΚ 2585/Β΄/22-08-2016), 353/7/7-2- 2017(ΦΕΚ 883/Β΄/17-03-2017) και 3412/75/20-12-2016 (ΦΕΚ 4568/Β΄/30-12-2016) Αποφάσεις του, καταρτίσθηκε ο Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ. Κατωτέρω επισημαίνονται οι […]

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017 Στην Αθήνα, σήμερα την 30η Μαρτίου 2017, τα μέρη που υπογράφουν την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και συγκεκριμένα: Αφενός α) ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών β) η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) γ) η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) δ) ο Σύνδεσμος […]

Οδηγός Εφαρμογής των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ΟΑΕΔ

Ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ οδηγό Εφαρμογής των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με θέμα,’Οδηγός Εφαρμογής των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ΟΑΕΔ’: Θέμα: «Οδηγός εφαρμογής των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας» Προκειμένου για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και σε συνέχεια των με αριθμ.8 και 9/2016 σχετικών Δημόσιων Προσκλήσεων, σας επισημαίνουμε ότι οι Υπηρεσίες του Οργανισμού […]

Παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ

Δόθηκε παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ μέχρι την 31η/10/2016 Σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 44203/Δ9.11555/29-9-2016, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: Τροποποίηση της αρ. πρωτ. οικ. 34331/Δ9.8920/26-7-2016 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) μέσω […]

Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων για τα μέτρα πρόληψης της ελονοσίας

Το Υπουργείο Εργασίας έκδοσε σημαντική εγκύκλιο σχετικά με τα μέτρα πρόληψης εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με την ελονοσία και είναι η ακόλουθη: Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα ελονοσίας που δημοσίευσε πρόσφατα το ΚΕΕΛΠΝΟ, από τις αρχές του 2016 έως τις 11 Αυγούστου 2016 είχαν δηλωθεί 65 κρούσματα ελονοσίας. Η ελονοσία (malaria) είναι λοιμώδης νόσος που […]