ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΑΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ.

2 Λέξεις κλειδιά: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΑΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα

-

Τρίτη

-

Τετάρτη

-

Πέμπτη

-

Παρασκευή

-

Σάββατο

-

Κυριακή

-