ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
x km
km
Set radius for geolocation

Σύμβουλοι τηλεφωνικών πωλήσεων/Agents

Απασχόληση: 4ωρο/6ωρο/Full Time
Πόλη: Αθήνα και Αρτέμιδα
Ελάχιστο Απαραίτητο Επίπεδο Σπουδών: Λύκειο

Περιγραφή θέσεων

Η εταιρεία Firma Group προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες, με σκοπό την καλύτερη προβολή και προώθηση επιχειρήσεων και προϊόντων, ζητά να προσλάβει Σύμβουλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων, για τα γραφεία της στην Αρτέμιδα και στον Χολαργό Αττικής.

Αντικείμενο εργασιών

· Η θέση αφορά την προώθηση των υπηρεσιών τής εταιρείας σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε χώρες του Εξωτερικού.

Απαραίτητα προσόντα

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Ευχέρεια στην χρήση Η/Υ
 • Προϋπηρεσία στις τηλεφωνικές πωλήσεις θα εκτιμηθεί (όχι απαραίτητη)
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδική σκέψη
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Παροχές

 • Εύκολη πρόσβαση στην εταιρεία (δίπλα σε μετρό και λεωφορεία στο Χολαργό)
 • Σταθερό μισθό
 • Ασφάλιση και σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Υψηλά Μηνιαία Bonus Παραγωγικότητας
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

  Στοιχεία ενδιαφερόμενου