ΣΥΝΔΙΚΑ Π. 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ 54643. ΤΗΛ.: 2310863793

Λέξεις κλειδιά: ΔΟΚΑ

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα

-

Τρίτη

-

Τετάρτη

-

Πέμπτη

-

Παρασκευή

-

Σάββατο

-

Κυριακή

-